Idrottspsykologi

Syftet med den idrottspsykologiska expertverksamheten är att stödja en träningskultur som siktar till framgång och […]

Syftet med den idrottspsykologiska expertverksamheten är att stödja en träningskultur som siktar till framgång och välmående, och i vilken varje aktör arbetar mot gemensamma mål. Viktig fokus i Urhea ligger på samarbete med coacher och på prestationsteman som har som ändamål att stärka träningens kvalitet, upprätthålla psykologiskt välbefinnande och stödja interaktionen i coachningsrelationen.

Vi vill förstärka den psykologiska kompetensen med hjälp av idrottspsykologisk information och hjälpa idrottare samt tränare att uppnå sina mål. Metoderna för den mental coachningen varierar beroende på idrottarens utvecklingsstadier och behov.

Bild – Olympiska kommittén

I idrottarens elitfas integreras den idrottspsykologiska delen allt närmare in i träningen och den idrottspsykologiska kunskapen används på flera olika sätt för att stöda coachningen. Målet är att utveckla operativa modeller för psykologisk coachning tillsammans med idrottsträningen, och det förverkligas genom att utveckla strukturer för psykologisk coachning, delta i elitidrottens coachningprocesser, samarbeta med tränare och idrottare och med resten av expertteamet.

I elitfasen är det viktigt att uppmärksamma

  • skräddarsytt individuellt arbete mellan idrottaren och experten
  • nära samarbete med tränaren och stödjandet av coachningsrelationen
  • integrationen av psykisk coachning i träningen av idrottsgrenen
  • regelbunden bedömning av den psykiska coachningen
  • deltagande i läger och tävlingsresor
  • tränarnas sparring/mentorskap och arbetshandledning samt
  • främjandet av psykisk hälsa och möjligt kliniskt stöd.