Fysikträning

Utvecklandet av prestation och träningen i sikte Specifikare träning av de fysiska delområdena är en […]

Kolme kahvakuulaa lattialla

Utvecklandet av prestation och träningen i sikte

Specifikare träning av de fysiska delområdena är en viktigt del av idrottarens heltäckande träning och dess betydelse inom nutida idrott står ut ännu mer än tidigare. Uppgiften för Urheas fysikträning är att som stöd till träningen inom idrottsgrenarna vara med och utveckla idrottarna fysiska färdigheter och prestanda, samtidigt som man tar i beaktande idrottsgrenens samt individens krav och behov.

Med mångsidig och högklassig fysikträning försäkrar man att idrottsprestandan och träningen förbättras samt att prestandan utvecklas under de olika faserna på idrottarvägen. Fysikträningen på Urhea är uppbyggd på Olympiska kommitténs nationella linjedragningar för en idrottares olika åldersfaser.

Bild – Olympiska kommittén

Målen för fysikträningen i elitfasen – Optimering av prestanda

  • Ytterligare betoning på individualiteten för fysisk träning baserat på idrottarens prestationsprofilering.
  • Utveckling av de fysiska egenskaperna samt underhåll i led med idrottsgrenens särskilda behov och kravnivå.
  • Fysiktränarens samarbete med tränaren för idrottsgrenen och med andra experter är en förutsättning för en högklassig träningsprocess.
  • Programmering av träning och belastningsuppföljning samt tiden som används till helheter bör användas så bra som möjligt.
  • Mod, beredskap för förändring och god planering av träningsrytm vägleder träningsverksamheten.