Studieavhandlingar och praktik

Söker du efter ett idrottsrelaterat tema för ditt examensarbete eller eventuellt en studiepraktikplats? På Urhea […]

Eri alojen kirjoja pinossa

Söker du efter ett idrottsrelaterat tema för ditt examensarbete eller eventuellt en studiepraktikplats? På Urhea vill vi göra vår andel för att genom idrotten stöda elevernas orientering till arbetslivet. Vi strävar efter att erbjuda möjligheter för experter och framtida experter inom olika områden. Om du är intresserad av att göra ditt examensarbete i samarbete med Urhea, eller du behöver en plats att göra praktik på (exkl. fysioterapi) kan du kontakta vår ekonomi- och personalchef Marianne Hoffrén, marianne.hoffren@urhea.fi.

Praktik inom fysioterapi

Det finns en separat ansökan till fysioterapipraktiken för både vår- och höstterminerna. Ansökningstiden för höstterminen (augusti-december) slutar 30.4 och för vårterminen (januari-juni) 31.10. För de olika terminerna väljs 2-4 fysioterapistuderanden på basen av blankettansökan och portfolie/CV. Alla sökanden informeras om valet cirka två veckor efter att ansökningstiden tagit slut.

Ansökningsblankett och tilläggsinformation hittar du här

Kirjoja pinossa