Whistleblowing

Whistleblowing-järjestelmä on yksi osa Urhean vastuullisuustoimia ja haluamme vaalia sen avulla niin omien työntekijöidemme kuin […]

Whistleblowing-järjestelmä on yksi osa Urhean vastuullisuustoimia ja haluamme vaalia sen avulla niin omien työntekijöidemme kuin verkostossamme toimivien henkilöiden turvallisuutta ja hyvinvointia.

Urheassa jokainen on sitoutunut toimimaan yhdessä ja vastuullisesti, tämä arvo on kirjattu myös strategiaamme. Eettiset periaatteemme perustuvat suomalaisen urheilun vastuullisuusohjelmaan. Jokaisella on mahdollisuus ilmoittaa havainnoistaan asiatonta käyttäytymistä, väärinkäytöksiä tai muita rikkomuksia koskien myös whistleblowing-kanavamme kautta. 

Haluamme toimia oikein 

Koko verkostomme eettisesti kestävä toiminta on meille Urheassa tärkeää. Otamme väärinkäytösepäilyt vakavasti ja haluamme tarjota helpon, luottamuksellisen kanavan niiden esiintuomiseen.  

Toivomme, että mahdolliset väärinkäytösepäilyt uskalletaan nostaa esiin. Epäilystä voi kertoa omalle esihenkilölle, työsuojeluvaltuutetulle, valmentajalle tai jollekin muulle Urheassa toimivalle. Epäilystä voi ilmoittaa myös whistleblowing-kanavan kautta, omalla nimellään taikka nimettömänä.  

Whistleblowing-kanavassa ilmoitettuja mahdollisia väärinkäytösepäilyjä voivat olla esimerkiksi henkilön laiton tai epäeettinen toiminta tai käytös, tietosuojan taikka turvallisuuden vaarantuminen. 

Kanava ei ole tarkoitettu työtyytymättömyyden tai kiistatilanteiden selvittämistä varten eikä asiakaspalautteen antamiseen tai reklamointiin. Whistleblowing-kanavan väärinkäyttö eli väärän tai ilkeämielisen tiedon tahallinen ilmoittaminen on vakava rikkomus, joka voi johtaa jatkotoimenpiteisiin. 

Luottamuksellinen kanava  

Väärinkäytösepäilyistä ilmoittaminen hyödyttää kaikkia. Ilmoittajan ei tarvitse kyetä esittämään epäilyään todeksi, mutta ilmoitus tulee jättää vain vilpittömässä mielessä. Whistleblowing-kanavaan tulleita ilmoituksia käsittelevät luottamuksellisesti vain siihen erikseen nimetyt henkilöt Urheassa. Luottamuksellisuus pätee myös silloin, kun ilmoittaja tuo itse henkilöllisyytensä esiin. Ilmoituksen voi tehdä myös anonyymisti. Urhean whistleblowing-kanavaa ylläpitää ulkopuolinen ja riippumaton palveluntarjoaja. 

Ilmoituksen käsittely 

Ilmoituksentekijä saa ilmoitusta tehdessään tapauskohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Kirjautumalla näiden avulla sivulle uudestaan voi jatkaa tapauksesta viestimistä käsittelijän kanssa, antaa lisätietoja omatoimisesti, vastata mahdollisiin lisäkysymyksiin ja saada tietoa käsittelyn tilanteesta. Henkilöllä, joka on ollut ilmoituksen kohteena, ei ole tarkastusoikeutta tietoihin.  

Ilmoitukseen tullaan reagoimaan seitsemän (7) vuorokauden kuluessa sen tekemisestä. Ilmoituksen perusteella tehdyistä toimenpiteistä tullaan raportoimaan ilmoittajalle kolmen (3) kuukauden sisällä ilmoituksen tekemisestä. 

Ilmoitus omalla nimelläsi 

Kannustamme tekemään ilmoituksen omalla nimellä ja yhteystiedoilla. Käsittelemme kaikki ilmoitukset ehdottomalla luottamuksella. 

Linkki ilmoitukseen omalla nimellä

Linkkiä klikkaamalla siirrytään pois Urhean verkkosivulta.  

Ilmoitus nimettömänä 

Rikkomuksesta voi ilmoittaa nimettömänä. Tällöin tulee huomioida, että anonyymit ilmoitukset voivat olla hankalampia käsitellä. 

Linkki anonyymiin ilmoitukseen
 

Linkkiä klikkaamalla siirrytään pois Urhean verkkosivulta.