Vastuullinen liiketoiminta Urheassa

Toimintaamme ohjaaviin arvoihin kuuluu toimia vastuullisesti talouden hoidossa. Urheassa pyritään huomioimaan mahdolliset tulevaisuuden riskit huolehtimalla kilpailukyvystä ja […]

Toimintaamme ohjaaviin arvoihin kuuluu toimia vastuullisesti talouden hoidossa. Urheassa pyritään huomioimaan mahdolliset tulevaisuuden riskit huolehtimalla kilpailukyvystä ja tehokkuudesta. Hyvin hoidettu riskienhallinta vähentää yllätyksiä ja lisää taloudellista vakautta. Kun taloudellinen suorituskykymme on hyvä, voimme huolehtia myös sosiaalisesta- ja ympäristövastuusta. 

Meille on kunnia-asia huolehtia sosiaalisesta vastuusta hyvin. Edistämme naisten ja miesten tasapuolista sijoittumista erilaisiin tehtäviin mahdollisuuksien mukaan sekä luomme yhtäläiset mahdollisuudet uralla etenemiseen. Tasa-arvossa ei ole kysymys samanlaisuuden vaatimuksista, vaan tasapuolisten ja oikeudenmukaisten mahdollisuuksien luomisesta. Laadukas työterveyshuolto, koulutussuunnitelmien vuosittainen laatiminen ja toteutus sekä pyrkimys innovoida elinikäistä oppimista sisältyy toimintatapoihimme. Se, että henkilöstömme on osaavaa ja hyvinvoivaa on meille tärkeää; näin pidämme huolta tärkeimmästä pääomastamme. 

Aurinkovoimala Urhea-hallin katolla
Urhea-hallin katolla on aurinkovoimala, jolla tuotetaan energiaa Urhea-halliin.
Kuva: Esa Aittokallio

Ympäristövastuu meillä tarkoittaa sitä, että hankinnoissa pyrimme painottamaan ekologista kestävyyttä ja elinkaariajattelua. Suunnittelemme hankinnat ja mitoituksen tarkkaan ja siten tuemme kestävää kehitystä. Kiinnitämme huomiota myös pakkauksiin ja kierrätykseen. Urhea-hallin aurinkopaneelit ovat ympäristön kannalta parasta mahdollista, täysin päästötöntä energiaa. Aurinkoenergia on hiilidioksidivapaata ja kokonaan uusiutuvaa energiaa. Sijaintimme on keskellä Helsinkiä, ja meille on helppo tulla julkisia kulkuneuvoja käyttäen tai pyörällä.