Lämplighetstestets del för idrottsgren

I Helsingfors och Esbo ska sökande till idrottsklasser (Urhea-klass) i idrottshögstadier göra förutom grunddelen i […]

I Helsingfors och Esbo ska sökande till idrottsklasser (Urhea-klass) i idrottshögstadier göra förutom grunddelen i lämplighetsprovet (www.soveltuvuuskoe.fi) även den s.k. testdelen för sin idrottsgren.

Deltesterna för idrottsgrenarna är organiserade enligt idrottsförbundens utvärderingskriterier. Idrottsgrendelen av lämplighetsprovet organiseras inom fotboll, ishockey, innebandy, basket, gymnastik (rv, jv, mtv, ntv, tg), simning, konståkning (singelskridskoåkning och formationsskridskoåkning), danssporter och simhopp. För idrottare inom andra idrottsgrenar är den allmänna delen av idrottsgrentestet gemensamt.

Deltesten för idrottsgrenar ordnas i samarbete med Idrottsförbundet. Alla grentester ordnas samma dag och en elev kan delta i testet för enbart en idrottsgren. Man kan göra testet på reservtestdagen ifall man av hälsoskäl (läkarintyg krävs) är förhindrad att delta på själva provdagen, eller på grund av annan tungt vägande anledning (överenskommit i förväg med rektor på den skola som är mål för primärsökningen ) inte kan delta på själva provdagen.

Läs mer på de finska sidorna.