Kasva Urheilijaksi-oppisisältö

Urhea verkon kouluilla on käytössä Suomen Olympiakomitean Kasva Urheilijaksi- oppisisällöt. Urhean asiantuntijat tukevat koulujen opettajia […]

Urhea verkon kouluilla on käytössä Suomen Olympiakomitean Kasva Urheilijaksi- oppisisällöt. Urhean asiantuntijat tukevat koulujen opettajia koulutuksin ja materiaalein. Urhean nimetyt yläkouluasiantuntijat toimivat opettajien ja verkostovalmentajien taustatukena erityistä osaamista vaativissa tilanteissa.

Kasva Urheilijaksi oppisisällöt

  • Kasva urheilijaksi-yleisvalmennus valinnaisliikunnan tunneilla
  • Kasva Urheilijaksi harjoituskirja (liikunta, terveystieto, kotitalous, elämanhallinta, opintojen-ohjaus)

Nuorten urheilukasvatusta tukevat sisällöt

  • Urhean fysiikkavalmennuskonsepti koulupäivien yhteydessä
  • Huoltajien Kasvata Urheilijaksi-kirja