Fysiikkavalmennus

Menesty huippu-urheilijana - suorityskyvyn optimointi

Kolme kahvakuulaa lattialla

Fyysisten osa-alueiden spesifimpi harjoittelu on tärkeä osa urheilijan kokonaisharjoittelua ja sen merkitys nykypäivän urheilussa on korostunut entisestään. Urhean fysiikkavalmennuksen tehtävänä on olla lajivalmennuksen tukena kehittämässä urheilijoiden fyysisiä valmiuksia sekä suorituskykyä lajin ja yksilön vaatimukset huomioiden.

Monipuolisella ja laadukkaalla fysiikkaharjoittelulla varmistetaan urheilullisuuden ja harjoitettavuuden parantuminen sekä suorituskyvyn kehittyminen urheilijanpolun eri vaiheissa. Fysiikkavalmennus Urheassa perustuu Olympiakomitean valtakunnallisiin linjauksiin urheilijan eri ikävaiheissa. 

Kolme erikokoista kahvakuulaa lattialla

Huippuvaiheen fysiikkaharjoittelun tavoitteet – Suorituskyvyn optimointi

  • Fysiikkavalmennuksen yksilöllisyyden korostuminen entisestään urheilijan suorituskykyprofiloinnin pohjalta. 
  • Fyysisten ominaisuuksien kehittäminen sekä ylläpitäminen lajin erityistarpeiden ja vaatimustason suunnassa. 
  • Fysiikkavalmentajan tiivis yhteistyö lajivalmentajan kanssa ja muiden asiantuntijoiden kanssa on edellytys laadukkaassa valmennusprosessissa. 
  • Harjoittelun ohjelmointi ja kuormituksen seuranta sekä kokonaisuuksiin käytettävä aika tulee hyödyntää mahdollisimman hyvin. 
  • Rohkeus, muutosvalmius ja harjoittelun rytmitys ohjaavat valmennuksen toimintaa.